+381(11) 747-67-00 office@humanis.rs

Bulevar kralja Aleksandra 518 V, 11000 Beograd, Srbija

Metode fiksiranja

Postoji više načina da se proteza održi na ostatku. Za koji način ćemo se mi odlučiti,dosta zavisi od vaših mogućnosti i uslova okruženja.

Glavni ciljevi koje želimo da postignemo su da proteza bude jednostavna (da se lako namešta i skida), fiziološki ispravna, pouzdana u pružanju bezbednosti i da vam omogući kontrolu nad nogom tokom hodanja.

Trenutno postoje dva pristupa u fiksiranju proteze na ljudsko telo. Prva metoda je konvencionalan pristup usmeren ka održavanju proteze na anatomskim strukturama pomoću traka, kaiševa i otisaka u ležištu. Nedostatci ove metode su opterećenje i frikcija na maloj površini mekog tkiva. Vremenom ova opterećenost može prouzrokovati oštećenje kože, probleme sa cirkulacijom i lokalnu atrofiju.

U drugom pristupu, proteza se drži na udu pomoću protetičkih lajnera ili uz asistenciju pasivnog ili dinamičkog vakum sistema. Lajneri mogu biti napravljeni od relativno čvrstog silikona ili mekših gelova kako bi se omogućilo fiksiranje i zaštita ostatka. Oni su blago pričvršćeni za kožu i gotovo u potpunosti onemogućuju pokret između kože i lajnera. Nakon toga dodaci se mogu staviti na lajner kako bismo ga vezali za protezu u vidu bravica itd.

Pasivni ili dinamički sistemi koriste negativni pritisak koji se javlja izmedju ostatka i ležišta.Sistemi se mogu koristiti direktno u dodiru ostatka i ležišta ili uz pomoć silikon lanera koji povećavaju nivo udobnosti.