+381(11) 747-67-00 office@humanis.rs

Bulevar kralja Aleksandra 518 V, 11000 Beograd, Srbija

Priprema

Bez obzira na to da li ste pacijent sa amputacijom odskora ili već neko vreme hodate sa protezom, treba razmisliti i proceniti šta želite da postignete.

Postoji mnogo faktora koji utiču na udobnost i funkcionalnost vašeg novog uda. Neki od njih se tiču konstrukcije proteze , dok se ostali svode na pitanje vašeg zdravstvenog stanja i mobilnosti.

Za pacijente koji prvi put dobijaju protezu , veoma je važno da konsultuju svog lekara i fizioterapeuta kako bi poboljšali svoje zdravstveno stanje i vežbanjem postigli bolju ravnotežu, izdržljivost i veću snagu.

Za iskusne pacijente može biti važno da potraže dodatnu pomoć da bi ispravili postojeće devijacije hoda (loše navike hodanja). Činjenica da je neko ranije hodao na određeni način, ne
mora da znači da je taj dizajn najprikladniji za njega u tom trenutku. Tehnologija na kojoj je zasnovana protetika neprekidno napreduje, pružajući nam više mogućnosti u rešavanju problema iz prošlosti.

Ponekad se nakon nekoliko godina mogu razviti nepravilni stilovi hoda, koji zahtevaju korekciju. Tokom našeg protetskog postupka, identifikujemo probleme u hodanju sa protezom, brzo ih
ispravljamo i učimo pacijente osnovnim stvarima. Ukoliko uočimo situaciju koja zahteva dodatnu ili detaljniju obuku, savetujemo pacijentima da se obrate fizioterapeutu.