+381(11) 747-67-00 office@humanis.rs

Bulevar kralja Aleksandra 518 V, 11000 Beograd, Srbija

Mehaničke proteze

Proteze koje pokreće telo koriste kablove koji kretanje tela povezuju sa protezom i kontrolišu je. Pokret tela u određenom pravcu povući će kabl i izazvati njegovo otvaranje, zatvaranje ili savijanje. 

 
Proteza koju pokreće telo sastoji se od :
1. ležišta ili interfejsa
2. sistema suspenzije
3. kaiša 
4. kontrolnog kabla
5. zglobne jedinice
6 terminalnog nastavka(šaka-kuka)
7. uz mogućnost dodataka:
      – manžetne za triceps (podlakatna)
      – šarke (podlakatna) 
      – lakta (nadlakatna) 
      – ramena (disartikulacija ramena)