+381(11) 747-67-00 office@humanis.rs

Bulevar kralja Aleksandra 518 V, 11000 Beograd, Srbija

Mioelektrične proteze

Proteza sa eksternim pogonom sastoji se od komponenti koje pokreću motori i baterije. Ovaj sistem kontroliše mikroprocesor koji pomoću signala tela obaveštava protezu šta da radi. Signali nastaju na dva načina: pokretanjem tela, ili pomoću električnih signala koje stvaraju mišići, što je češći slučaj.

 

Proteza sa eksternim pogonom sastoji se od:

1. ležišta ili interfejsa
2. sistema suspenzije
3. ulaznog uređaja
4. mikroprocesora
5. baterije
6. terminalnog nastavka(šaka-kuka)
 

Druge moguće komponente su:

7. zglobni rotator
8. lakat
9. kaiš (obično se koristi za dodatnu suspenziju kod nadlakatnih proteza)