+381(11) 747-67-00 office@humanis.rs

Bulevar kralja Aleksandra 518 V, 11000 Beograd, Srbija

Sistem suspenzije

Suspenzija je pojam kojim opisujemo način na koji nosimo protezu na telu. Ona se može izvesti na više načina:
 
SUKCIJA

Sukciona suspenzija oslanja se na negativan pritisak. U ležište je ugrađen jednosmerni vazdušni ventil koji omogućava da vazduh izađe, ali ne i da se vrati, čime se održava sukcija. Na ventilu se nalazi dugme, čijim pritiskom se omogućava vazduhu da uđe kako bi se mogla skinuti proteza. Kod ovakvog dizajna, prijanjanje ležišta na preostatak je još važnije jer bi neželjeno propuštanje vazduha moglo izazvati isklizavanje iz proteze. Ovako detaljno prijanjanje i kontakt ležišta i preostatka obično zahteva posebnu metodu oblačenja u kojoj se koristi navlaka ili padobran za oblačenje.

 

SAMODRŽEĆE LEŽIŠE (SUPRAKONDILARNO)

Samodržeća proteza ostaje na ekstremitetu zahvaljujući svom obliku i dizajnu. Ovo se često postiže ”obuhvatanjem” delova preostatka, kao npr. onog odmah iznad lakta. Ova suspenzija naziva se suprakondinalna.

 

SILIKONSKI I GEL LAJNERI

Lajneri su napravljeni od silikona ili gela i spolja mogu biti presvučeni tekstilom.Na donjem delu lajnera se nalazi pin ili iglica koja izlazi kroz sredinu lajnera. Uloga pina je da se zaključa u bravi unutar ležišta. Pacijent navlači lajner i ulazi u ležište sve dok igla ne aktivira bravu. Da bi se skinula proteza, pritiska se spoljnje dugme kako bi se otključala brava i izvukao ekstremitet. Na ovaj način se obezbeđuje bezbedna suspenzija i poboljšava udobnost zahvaljujući mekanom sloju između vašeg ekstremiteta i čvrstog ležišta.

 

KAIŠEVI

Kod samodržećih ležišta, podlakatni kaiš omogućava stabilno držanje protetskog ležišta i kontrolu nad protezom koju pokreće telo.Podlakatni kaiš obezbeđuje:

  • – stabilnost protetskog ležišta
  • – kontrolu proteze koju pokreće telo
  • – aktiviranje terminalnog nastavka(šaka-kuka) pomoću integrisanog kabla od perlona

Nadlakatni kaiš je jednostrani kaiš za transhumeralne proteze, koji kontroliše zaključavanje/ otključavanje lakatnog zgloba i terminalnog nastavka pomoću kabla od perlona. Trostruki kaiš omogućava odvojeno kontrolisanje kod:

  • – zaključavanja lakatnog zgloba
  • – otključavanja lakatnog zgloba
  • – aktiviranja terminalnog nastavka(šaka-kuka) pomoću integrisanog kabla od perlona